Om oss

SWEDO Àr en oberoende utvecklings- och bistÄndsorganisation som grundades i Sverige 1991. FrÄn första dagen har vi funnits pÄ plats i Mellanöstern för att hjÀlpa flyktingar och mÀnniskor i utsatta situationer. Sedan 2016 Àr vi en av UNHCR:s frÀmsta samarbetspartners i Irak.

Vi Àr en ideell organisation och alla medel vi samlar in fördelas i vÄra lokala projekt. VÄr strategi bygger pÄ att alltid engagera lokal och regional personal för att fÄ ett lokalt perspektiv. Det sÀrskiljer oss frÄn andra utvecklings- och bistÄndsorganisationer. VÄrt mÄl Àr att skapa lÄngsiktiga och hÄllbara lösningar till de utmaningar som uppstÄr efter vÀpnade konflikter, civila oroligheter och fattigdom genom att alltid ha ett helhetsperspektiv i vÄra projekt. VÄrt arbete Àr Àven inriktat mot att uppnÄ FN:s mÄl för hÄllbar utveckling.

VĂ„ra verksamheter

Vi har verksamhet i Irak, Jordanien, Palestina och Syrien. Vi har flera aktiva projekt som bland annat syftar till att bygga om infrastruktur, fördela förnödenheter och ge tillgÄng till rent vatten och sanitetsprodukter. Vi hjÀlper ocksÄ till med skydd och utbildning samt att skapa nya möjligheter för mÀnniskor i regionen att försörja sig.

SWEDO:s ansvarspolicy

Transparens och ansvarstagande Àr grundlÀggande aspekter som genomsyrar hela vÄr organisation. Vi ser det som en skyldighet gentemot vÄra givare, partners, intressenter, filantroper, rÀttighetsinnehavare och, framför allt, mot de personer som vi hjÀlper. Vi följer de principer som presenteras hÀr. Om du har nÄgra frÄgor kring vÄr organisation eller vÄr verksamhet sÄ tveka inte att kontakta oss för mer information.

Icke-diskriminering

Som en humanitÀr hjÀlporganisation stödjer vi mÀnniskor baserat pÄ deras behov. Vi diskriminerar inte baserat pÄ Älder, kön, kast, etnicitet, politisk tillhörighet, funktionshinder eller religion. Vi tar extra hÀnsyn för att respektera de sÀrskilda behoven hos rÀttighetsinnehavare och förmÄnstagare i vÄra program och vi har nolltolerans mot sexuellt utnyttjande och övergrepp (SEA).

 

Finansiell insyn

Vi garanterar att alla donerade medel gÄr till att hjÀlpa mÀnniskor i konfliktdrabbade omrÄden. Vi har vÀletablerade förfaranden för finansövervakning pÄ plats och erbjuder fullstÀndig transparens med full revisionsÄtkomst för vÄra bidragsgivare, och vi har nolltolerans mot korruption. Slutligen arbetar vi kontinuerligt för att optimera vÄra resurser och göra vÄr verksamhet sÄ kostnadseffektiv som möjligt.

Riskhantering

Riskanalys och kontinuerliga sÀkerhetsÄtgÀrder Àr en fundamental del av vÄrt arbete nÀr vi planerar och genomför vÄra projekt.

Uppföljning, utveckling och utvÀrdering

Vi utvecklas stÀndigt genom att anvÀnda erfarenheter frÄn tidigare projekt nÀr vi planerar nya verksamheter. VÄrt övervaknings- och utvÀrderingsteam Àr ansvariga för denna process och ser till att erfarenheter omsÀtts till förbÀttrad praxis pÄ plats. Vi har ocksÄ ett vÀletablerat system för att lyssna pÄ vÄr personal, intressenter, rÀttighetshavare och förmÄnstagare. Slutligen sÄ genomför vi Àven omfattande utbildningar med vÄr personal sÄ att de Àr vÀl förberedda inför kommande uppdrag.

Partners

För att bidra till humanitÀra insatser pÄ ett effektivt sÀtt samarbetar vi med vÄra partners pÄ nationell, regional och internationell nivÄ. Alla vÄra verksamheter finansieras med bidrag frÄn vÄra bidragsgivare.

Sedan 2016 har vi varit en av de viktigaste genomförandepartnerna för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i norra Irak. Partnerskapet har inneburit att vÄr organisation nu hanterar Centret för skyddsassistans och Äterintegration (Protection Assistance and Reintegration Center, PARC) i Erbil.

VÄrt samarbete med UNHCR Àr hörnstenen i vÄr verksamhet i norra Irak, men de projekten Àr inte de enda som vÄr organisation Àr engagerad i. Vi har en lÄng historia av framgÄngsrika projekt runt om i Mellanöstern och i tidigare projekt har vi bland annat fokuserat pÄ rehabilitering, byggnation, hÀlsa och skydd. Utöver UNHCR sÄ har vi Àven samarbetat med exempelvis FN:s vÀrldslivsmedelsprogram (WFP), FN:s befolkningsfond (UNFPA) .

I samarbete med: