Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Den ideella föreningen SWEDO – Svenska bistĂ„ndsorganisationen, C.I.N. 802401-6845 (nedan kallad SWEDO eller Föreningen) Ă€r personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Föreningens verksamhet.

Policyn

Föreningens syfte Àr att bedriva ideellt humanitÀrt utvecklingsarbete och ge ekonomiskt bistÄnd i Sverige och internationellt pÄ religiöst och politiskt oberoende grunder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ÀndamÄl relaterade till föreningsverksamhet.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsverksamhet (t.ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmar (kallelse till aktiviteter och information etc.), hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter etc.), samt administration av anstÀllda och förtroendevalda.

Föreningen behandlar Àven personuppgifter som en del av ansökningsprocessen för offentliga bidrag för bistÄnd.

Föreningen Àr personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker under:

Hantering av föreningsmedlemskap

Föreningsadministration

Ansökningar om bidrag

Utbildningar, konferenser, seminarier mm arrangerade av föreningen

Kontakt med medlemmar

Publicering av material pÄ hemsidan eller sociala medier

 

Vem delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till en tredje part och dina personuppgifter kommer inte att bli föremÄl för nÄgot automatiskt beslutsfattande.

I det sÀllsynta tillfÀllet som Föreningen mÄste dela dina personuppgifter med tredje part pÄ grund av extraordinÀra omstÀndigheter kommer du sÀrskilt att informeras om detta. Detta kan intrÀffa nÀr/om du Àr registrerad för att resa till ett tredje land.

 

Vilken Àr vÄr rÀttsliga grund för att behandla personuppgifter?

Nedan har SWEDO sammanstÀllt den rÀttsliga grunden för den behandling av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

BehandlingsÀndamÄl Underlag för bearbetning

Hantering av medlemskap, anstÀllning och föreningsuppdrag Kontrakt och samtycke

Föreningsadministration Laglig skyldighet

Ansökningar om offentliga bidrag RÀttslig skyldighet

Utbildningar, konferenser, seminarier mm arrangerade av Föreningen BerÀttigade intressen

Kontakt med föreningen BerÀttigade intressen

Besök pÄ vÄr webbplats BerÀttigade intressen och ibland samtycke

Publicering av material pÄ hemsidan eller sociala medier BerÀttigade intressen och ibland samtycke

 

Hur lÀnge lagrar vi dina personuppgifter?

SWEDO kommer Ärligen att bedöma om syftet med behandlingen av personuppgifter fortfarande Àr tillÀmpligt. Om syftet med behandlingen av personuppgifter inte lÀngre Àr tillÀmpligt kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka Àr dina rÀttigheter?

Som registrerad medlem i SWEDO har du flera rÀttigheter som du bör vara medveten om.

Du har rÀtt att fÄ ett registerutdrag angÄende SWEDO:s behandling av dina personuppgifter. PÄ begÀran om registerutdrag ska föreningen

förse dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas. Föreningen kan debitera dig en rimlig avgift baserat pÄ administrativa kostnader om du skulle begÀra ytterligare kopior.

Du har rÀtt att fÄ dina personuppgifter rÀttade om de Àr felaktiga, ofullstÀndiga eller vilseledande och du har rÀtt att begrÀnsa behandlingen av personuppgifterna tills de har rÀttats.

Under vissa omstÀndigheter har du rÀtt att radera:

  • Om uppgifterna inte lĂ€ngre behövs för de Ă€ndamĂ„l för vilka de samlades in
  • Om behandlingen baseras pĂ„ individens samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke
  • Om behandlingen sker i direktmarknadsföringssyfte och du invĂ€nder mot att uppgifterna behandlas
  • Om du motsĂ€tter dig behandling av personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning eller i enlighet med legitima intressen och det inte finns nĂ„gra berĂ€ttigade skĂ€l som vĂ€ger tyngre Ă€n dina intressen
  • Om personuppgifterna behandlas olagligt
  • Om radering krĂ€vs för att fullgöra en rĂ€ttslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in som en del av att barnen skapat en profil pĂ„ ett socialt nĂ€tverk

Du har Àven rÀtt att Äterkalla ditt samtycke, invÀnda mot automatiserat beslutsfattande, profilering och invÀnda mot direktmarknadsföring.

Du kan nÀr som helst utöva dina rÀttigheter genom att begÀra tillgÄng till och rÀttelse eller radering av personuppgifter, begÀra begrÀnsningar av behandlingen eller invÀnda mot behandlingen. Kontakta styrelsen för att utöva dina rÀttigheter.

Dessutom har du nÀra till att lÀmna in klagomÄl angÄende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

Om du vill veta mer

Kontakta Stockholms huvudkontor för SWEDO om du har frÄgor om föreningens behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rÀttigheter.

I samarbete med: