HQ, Sweden

Ny styrelse för SWEDO

08 July, 2024

I början av sommaren genomförde SWEDO organisationens årsmöte och styrelsen fick då ett tillskott av en ny styrelseledamot. Kristina Embäck från Åkersberga valdes in som ny ledamot.

Kristina har ett mångårigt arbete inom internationell verksamhet och då med fokus på barns rättigheter. Kristina har varit med och byggt upp förskoleverksamhet i Egypten. Kristina har också arbetat med barns rättigheter på Balkan efter kriget. Kristina har under många år också sänt närradio och har ett brett kontaktnät som nu kommer SWEDO till del.

Tomas Tjäderborn, tf Generalsekreterare ” Med Kristina som ny styrelseledamot så får SWEDO en förstärkning och kompetens in i vårt arbete för barns situation i konfliktområden”

In cooperation with: