Pressmeddelande – SWEDO är fortfarande på plats i Syrien

Den svenska biståndsorganisationen SWEDO fortsätter sitt humanitära arbete för flyende människor i Syrien. ”Vi har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för vår personal och situationen i området har påverkat SWEDOS’s pågående verksamhet i Syrien. Säkerhetsläget har medfört att vi har pausat alla våra pågående projekt tillsvidare. Vi fortsätter att finnas i området och följer på nära håll det som sker. Vi står beredda att starta upp befintliga projekt och vi har en ökad beredskap för fortsatt stöd till flyktingar på båda sidor av gränsen av Irak och Syrien” säger Daniel Madhani, generalsekreterare för SWEDO.”

Den väpnade konflikten i nordöstra Syrien ökar flyktingströmmarna i Syrien och i hela regionen. Samtidigt visar rapporter att majoriteten av de internationella NGO:erna lämnar de utsatta områdena i området och de flyende civila står utan nödvändigt humanitärt stöd och skydd.

SWEDO uttrycker sin djupa oro för skyddsfrågorna och bristen på grundläggande humanitärt stöd till de civila som kommer i kläm i den pågående väpnade konflikten mellan olika styrkor i nordöstra Syrien.

Kvinnor och barn är de som drabbas absolut hårdast i alla väpnade konflikter. Vi, SWEDO, uppmanar alla inblandade parter att skydda civilbefolkningen i nordöstra Syrien. ”Vi fortsätter vårt humanitära engagemang i både Irak och Syrien så länge det behövs humanitärt bistånd till civila i nöd” säger Khalid Hussein, chef för SWEDOS humanitära insatser i Syrien.


Den väpnade konflikten i nordöstra Syrien ökar flyktingströmmarna i Syrien och i hela regionen. Samtidigt visar rapporter att majoriteten av de internationella NGO:erna lämnar de utsatta områdena i området och de flyende civila står utan nödvändigt humanitärt stöd och skydd.
SWEDO uttrycker sin djupa oro för skyddsfrågorna och bristen på grundläggande humanitärt stöd till de civila som kommer i kläm i den pågående väpnade konflikten mellan olika styrkor i nordöstra Syrien.
Kvinnor och barn är de som drabbas absolut hårdast i alla väpnade konflikter. Vi, SWEDO, uppmanar alla inblandade parter att skydda civilbefolkningen i nordöstra Syrien. ”Vi fortsätter vårt humanitära engagemang i både Irak och Syrien så länge det behövs humanitärt bistånd till civila i nöd” säger Khalid Hussein, chef för SWEDOS humanitära insatser i Syrien.

Swedo Sweden

Headquarters in Stockholm
E-mail: info@swedoaid.org
Phone: +46 (0)8 – 128 268 00
Postal address: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, SWEDEN

Swedo Iraq

Country Management Office in Erbil, KRI/Iraq
E-mail: infoiraq@swedoaid.org
Address: Italian Village 2, House No. 386 – 387, Erbil, KR-I, IRAQ

Social media