Job Opportunities

SWEDOs nästa generalsekreterare är en engagerad visionär med stark vilja att vidareutveckla organisationens biståndsarbete i Mellanöstern.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som generalsekreterare ska du utifrån styrelsens riktlinjer ta det övergripande ansvaret för att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten. En viktig del i arbetet som generalsekreterare är att vara SWEDOs talesperson och ansikte utåt, att verka för att hitta nya givare samt bedriva lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare på nationell nivå, inom EU och resten av världen. Utöver det består tjänsten av att stärka det strategiska arbetet och fortsätta driva den utvecklingsresa som redan har påbörjats. Generalsekreteraren har även fullt budgetansvar för verksamheten. Generalsekreteraren rapporterar direkt till SWEDOs styrelse med dess ordförande som närmaste chef. Den operativa verksamheten leds av Country Director som rapporterar till generalsekreteraren. Tjänsten är placerad i Stockholm, i rollen ingår även en del resor till de länder där SWEDO är verksamt för att stötta den operativa verksamheten på plats.

I rollen som generalsekreterare förväntas det att du har stabilt och tydligt ledarskap och arbeta för trygghet i finansieringen, samförstånd i organisationen och långsiktiga samarbeten med våra samarbetspartners.

Läs mer
Announcement date: 21 June 2019
Closing date: 7 July 2019
Contract type: Full time
Duty station: Erbil/ Iraq
Contract duration: 5 months with possible extension
Starting date: August 2019 (depending on funds availability)

Apply here
Swedo Sweden

Headquarters in Stockholm
E-mail: info@swedoaid.org
Phone: +46 (0)8 – 128 268 00
Postal address: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, SWEDEN

Swedo Iraq

Country Management Office in Erbil, KRI/Iraq
E-mail: infoiraq@swedoaid.org
Address: Italian Village 2, House No. 386 – 387, Erbil, KR-I, IRAQ

Social media